Версия для печати
Размер шрифта:
Фото
Печатать

Кампетэнцыя, задачы і функцыі

 КОДЭКС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ Аб ШЛЮБЕ І СЯМ'І

9 ліпеня 1999 г. № 278-З

(Вытрымка) 

Артыкул 198. Кампетэнцыя органаў, якія рэгіструюць акты грамадзянскага стану 

Аддзелы запісу актаў грамадзянскага стану ажыцяўляюць рэгістрацыю нараджэння, заключэння шлюбу, усынаўлення, устанаўлення мацярынства і (або) бацькоўствы, перамены прозвішча, уласнага імені, імені па бацьку, смерці, скасавання шлюбаў у адпаведнасці з артыкулам 351 сапраўднага Кодэкса, па рашэннях судоў, якія ўступілі ў законную сілу да 1 верасня 1999 г., змяняюць, дапаўняюць, выпраўляюць запісы актаў грамадзянскага стану, анулююць і аднаўляюць запісы актаў грамадзянскага стану на падставе рашэння суда, захоўваюць запісы актаў грамадзянскага стану.

Гарадскія(гарадоў раённага падпарадкавання), пасялковыя, сельскія выканаўчыя і распарадчыя органы ажыцяўляюць рэгістрацыю нараджэння, заключэння шлюбу паміж грамадзянамі Рэспублікі Беларусь, устанаўленні бацькоўства па сумеснай заяве бацькаў пры адначасовай рэгістрацыі нараджэння, а таксама рэгістрацыю смерці.

Дамы (Палацы) грамадзянскіх абрадаў гарадскіх выканаўчых камітэтаў ажыцяўляюць рэгістрацыю нараджэння, заключэння шлюбу, скасавання шлюбу ў адпаведнасці з артыкулам 351 сапраўднага Кодэкса, змяняюць, дапаўняюць, выпраўляюць запісы актаў аб нараджэнні, аб заключэнні шлюбу, аб скасаванні шлюбу, анулююць і аднаўляюць на падставе рашэння суда запісу актаў аб нараджэнні, аб заключэнні шлюбу, аб скасаванні шлюбу, захоўваюць запісы актаў аб нараджэнні, аб заключэнні шлюбу, аб скасаванні шлюбу.

Консульскія ўстановы, а таксама дыпламатычныя прадстаўніцтвы Рэспублікі Беларусь у выпадку выканання імі консульскіх функцый ажыцяўляюць рэгістрацыю нараджэння, заключэння шлюбу, устанаўлення мацярынства і (або) бацькоўствы, перамены прозвішча, уласнага імені, імені па бацьку, смерці, скасавання шлюбаў у адпаведнасці з артыкулам 351 сапраўднага Кодэкса, па рашэннях судоў, якія ўступілі ў законную сілу да 1 верасня 1999 г., змяняюць, дапаўняюць, выпраўляюць запісы актаў грамадзянскага стану, анулююць і аднаўляюць запісы актаў грамадзянскага стану на падставе рашэння суда, захоўваюць запісы актаў грамадзянскага стану.

Органы, якія рэгіструюць акты грамадзянскага стану, выдаюць даведкі, пасведчанні аб рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану або іншыя дакументы, якія ўтрымліваюць звесткі з запісаў актаў грамадзянскага стану.

Органы, якія рэгіструюць акты грамадзянскага стану, могуць аказваць дадатковыя платныя паслугі, звязаныя з рэгістрацыяй актаў грамадзянскага стану, пералік якіх вызначаецца Урадам Рэспублікі Беларусь.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь                                   А.Лукашэнка                        

Аддзел запісу актаў грамадзянскага стану Бераставіцкага раённага выканаўчага камітэта (далей – аддзел загса)  з'яўляецца яго структурным падраздзяленнем і ўваходзіць у сістэму Міністэрства юстыцыі.

Аддзел загса па агульных пытаннях сваёй дзейнасці падпарадкоўваецца райвыканкаму, а па пытаннях рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі ў сферы юстыцыі – Міністэрству юстыцыі.

Асноўнымі задачамі аддзела загса з'яўляюцца:

• правільная, поўная і своечасовая рэгістрацыя актаў грамадзянскага стану ў дакладнай адпаведнасці з заканадаўствам аб шлюбе і сям'і ў мэтах абароны асабістых немаёмасных і маёмасных праў грамадзян, дзяржаўных і грамадскіх арганізацый;

•  забеспячэнне рэалізацыі асноўных напрамкаў дзяржаўнай сямейнай палітыкі па ўмацаванні духоўных асноў сям'і і павышэнні яе прэстыжу ў грамадстве;

•  прававая асвета насельніцтва па пытаннях заканадаўства аб шлюбе і сям'і і парадку рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану.

 Аддзел загса ў адпаведнасці з ускладзенымі на яго задачамі і ў граніцах сваёй кампетэнцыі:

• ажыццяўляе ў парадку, устаноўленым заканадаўствам, адміністрацыйныя працэдуры па заявах грамадзян: рэгістрацыю нараджэння; заключэння шлюбу; скасавання шлюбу па рашэннях судоў, якія ўступілі ў законную сілу да 1 верасня 1999 г.; скасавання шлюбу па ўзаемнай згодзе мужа і жонкі, якія не маюць агульных непаўналетніх дзяцей і спрэчкі аб маёмасці (у адпаведнасці з артыкулам 351 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і); устанаўлення бацькоўства, мацярынства; смерці; усынаўлення (удачарэння); перамены прозвішча, уласнага імені, імені па бацьку; унясенне змяненняў, дапаўненняў і выпраўленняў у запісы актаў грамадзянскага стану; ануляванне і аднаўленне запісаў актаў грамадзянскага стану; выдачу паўторных пасведчанняў, даведак аб нараджэнні, аб смерці, даведак, якія ўтрымліваюць звесткі з запісаў актаў грамадзянскага стану (аб запісе акта грамадзянскага стану, аб адсутнасці запісу акта аб заключэнні шлюбу), і паведамленняў аб адсутнасці запісу акта грамадзянскага стану;

•  складае матэрыялы і выносіць заключэнні аб магчымасці (немагчымасці)  перамены грамадзянамі Рэспублікі Беларусь прозвішча, уласнага імені, імені па бацьку, накіроўвае іх у галоўнае ўпраўленне юстыцыі Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта (далей – галоўнае ўпраўленне юстыцыі) для атрымання дазволу (адмовы) у перамене;

•   робіць зніжэнне шлюбнага ўзросту па заяве асоб, якія ўступаюць у шлюб, у адпаведнасці з артыкулам 18 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і;

•  складае заключэнні аб унясенні або аб адмове ва ўнясенні змяненняў, дапаўненняў, выпраўленняў у запісы актаў;

•  выдае копіі запісаў актаў грамадзянскага стану па запытах суда, пракуратуры, органаў крымінальнага праследавання, натарыусаў у сувязі са знаходжаннем спраў у іх вытворчасці, а таксама загранустаноў, органаў, якія рэгіструюць акты грамадзянскага стану, Міністэрства юстыцыі, органаў прымусовага выканання, другіх дзяржаўных органаў (службовых асоб) у выпадках, прадугледжаных заканадаўчымі актамі;

•  забяспечвае інфармацыйнае ўзаемадзеянне пры рабоце з дзяржаўнай інфармацыйнай сістэмай «Рэгістр насельніцтва» у рамках рэалізацыі  палажэнняў  Закона  Рэспублікі Беларусь 21 ліпеня 2008 г.  № 418-З «Аб рэгістры насельніцтва»;

•  уносіць, дапаўняе рэгістр насельніцтва персанальнымі дадзенымі, актуалізуе іх, сведчыць электронна-лічбавым подпісам;

•  прымае неабходныя меры па захоўванні і абароне персанальных дадзеных, якія ўносяцца (якія атрымліваюцца) у (з) рэгістр(а) насельніцтва;

•  прымае ад сельскіх выканаўчых камітэтаў (далей – сельвыканкам) першыя і другія экзэмпляры запісаў актаў грамадзянскага стану як на папяровым носьбіце, так і ў электронным відзе, правярае правільнасць іх афармлення;

•   вядзе ва ўстаноўленым парадку ўлік запісаў актаў грамадзянскага стану, учыненых у межах Бераставіцкага раёна;

•  забяспечвае захоўванне першых экзэмпляраў запісаў актаў грамадзянскага стану і другой дакументацыі на працягу ўстаноўленых тэрмінаў;

•  прадстаўляе ў галоўнае ўпраўленне юстыцыі, органы дзяржаўнай статыстыкі, іншыя дзяржаўныя органы ведамасную і статыстычную справаздачнасць у парадку, прадугледжаным заканадаўствам;

•  накіроўвае другія экзэмпляры запісаў актаў грамадзянскага стану на папяровым носьбіце і ў электронным відзе, якія падлягаюць статыстычнай апрацоўцы, у органы дзяржаўнай статыстыкі;

•  накіроўвае другія экзэмпляры запісаў актаў грамадзянскага стану, якія не падлягаюць статыстычнай апрацоўцы,на папяровым носьбіце і ў электронным відзе, у аддзел па пытаннях справаводства, архівах, у тым ліку загса галоўнага ўпраўлення юстыцыі;

• выконвае перададзеныя ва ўстаноўленым парадку аддзелу загса просьбы ўстаноў юстыцыі замежных дзяржаў аб аказанні прававой дапамогі і звяртаецца з такімі просьбамі да ўстаноў юстыцыі замежных дзяржаў пры ажыццяўленні адміністрацыйных працэдур у адпаведнасці з заканадаўствам і міжнароднымі дагаворамі;

•   забяспечвае ўлік, захоўванне і расходаванне бланкаў пасведчанняў аб рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану, а таксама захоўванне гербавай пячаткі;

•  вывучае і абагульняе практыку прымянення заканадаўства аб шлюбе і сям'і пры рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану, праводзіць запланаваныя Міністэрствам юстыцыі, галоўным ўпраўленнем юстыцыі мерапрыемствы па ўдасканальванні дзейнасці органаў загса па рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану;

•  праводзіць праверку дзейнасці сельвыканкамаў па рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану, а таксама правярае ў іх улік і захоўванне бланкаў пасведчанняў аб рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану, аказвае метадычную дапамогу службовым асобам сельвыканкамаў, якія ажыццяўляюць рэгістрацыю актаў грамадзянскага стану, абагульняе станоўчы вопыт іх работы;

• праводзіць работу па: растлумачэнні шлюбна-сямейнага заканадаўства; прававой асвеце насельніцтва, у тым ліку з выкарыстаннем сродкаў масавай інфармацыі; арганізацыі мерапрыемстваў, накіраваных на ўмацаванне інстытута сям'і ў таварыстве;

•  аказвае насельніцтву дадатковыя платныя паслугі, звязаныя з рэгістрацыяй актаў грамадзянскага стану ў парадку, устаноўленым заканадаўствам;

•  разглядае звароты грамадзян па пытаннях, якія датычацца да кампетэнцыі аддзела загса, і прымае меры для своечасовы і ўсебаковы іх разгляду;

•  выконвае іншыя функцыі, прадугледжаныя заканадаўствам.
© Бераставiцкi раённы выканаўчы камітэт, 2022.