Дзяржаўная пошліна

ПАДАТКОВЫ КОДЭКС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(АСАБЛІВАЯ ЧАСТКА)
29 снежня 2009 г. № 71-З
(Вытрымка)
ГЛАВА 26
ДЗЯРЖАЎНАЯ ПОШЛІНА

Артыкул 283. Плацельшчыкі дзяржаўнай пошліны
Плацельшчыкамі дзяржаўнай пошліны прызнаюцца арганізацыі і фізічныя асобы, якія:
звяртаюцца за ўчыненнем юрыдычна значных дзеянняў, уключаючы прадстаўленне пэўных праў або выдачу асобных дакументаў (далей у сапраўднай главе – юрыдычна значныя дзеянні), у спецыяльна ўпаўнаважаныя на тое дзяржаўныя органы, іншыя ўпаўнаважаныя арганізацыі, да службовых асоб (далей у сапраўднай главе – органы, якія бяруць дзяржаўную пошліну).

Артыкул 284. Аб'екты абкладання дзяржаўнай пошлінай
1. Аб'ектамі абкладання дзяржаўнай пошлінай, калі іншае не вызначана пунктам 2 сапраўднага артыкула, прызнаюцца:
1.7. учыненне дзеянняў, звязаных з рэгістрацыяй актаў грамадзянскага стану.

Артыкул 285. Льготы па дзяржаўнай пошліне
5. Вызваляюцца ад дзяржаўнай пошліны ў органах, якія рэгіструюць акты грамадзянскага стану:
5.1. плацельшчыкі:
5.1.1. за рэгістрацыю нараджэння, усынаўлення (удачарэння), устанаўлення мацярынства і (або) бацькоўства, смерці;
5.1.2. за выдачу пасведчанняў аб нараджэнні ў сувязі з унясеннем змяненняў, дапаўненняў у запіс акта аб нараджэнні ў выпадку рэгістрацыі ўстанаўлення мацярынства і (або) бацькоўства, усынаўлення (удачарэння) і ў сувязі з аднаўленнем запісу акта аб нараджэнні пры змяненні месца нараджэння ўсыноўленага (удачаронай), а таксама за выдачу пасведчанняў аб смерці ў сувязі з унясеннем змяненняў, дапаўненняў і выпраўленняў у запіс акта аб смерці;
5.2. фізічныя асобы за выдачу паўторных пасведчанняў аб смерці ваеннаслужачых, грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія праходзяць альтэрнатыўную службу, і ваенных будаўнікоў, якія загінулі ў перыяд праходжання ваеннай, альтэрнатыўнай службы ў мірны час;
5.3. рэабілітаваныя фізічныя асобы, члены іх сямей, якія датычацца да круга асоб, якія забяспечваюцца пенсіяй па выпадку страты карміцеля, і спадчыннікі па законе першай чаргі за выдачу дакументаў, звязаных з рэабілітацыяй;
5.4. інваліды і ўдзельнікі Вялікай Айчыннай вайны за выдачу ім пасведчанняў у сувязі са змяненнем, дапаўненнем, выпраўленнем запісаў актаў грамадзянскага стану, складзеных на гэтых асоб, а таксама ў сувязі з аднаўленнем запісаў актаў грамадзянскага стану ў дачыненні гэтых асоб;
5.5. Героі Беларусі, Героі Савецкага Саюза, Героі Сацыялістычнай Працы, поўныя кавалеры ордэнаў Славы, Працоўнай Славы, Айчыны, інваліды Вялікай Айчыннай вайны, інваліды баявых дзеянняў на тэрыторыі другіх дзяржаў, удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны, фізічныя асобы, якія захварэлі і якія перанеслі прамянёвую хваробу, выкліканую наступствамі катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, другіх радыяцыйных аварый, інваліды, у дачыненні якіх вызначана прычынная сувязь калецтва або захворвання, якія прывялі да інваліднасці, з катастрофай на Чарнобыльскай АЭС, другімі радыяцыйнымі аварыямі, а таксама грамадзяне Рэспублікі Беларусь, у тым ліку звольненыя ў запас (адстаўку), з ліку ваеннаслужачых, асоб кіруючага і радавога саставу органаў унутраных спраў, Следчага камітэта, Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз, органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях, органаў фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю, якія зрабіліся інвалідамі з прычыны ранення, кантузіі, калецтва або захворвання, атрыманых пры выкананні абавязкаў ваеннай службы (службовых абавязкаў), за выдачу паўторных пасведчанняў аб рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану;
5.6. апекуны, папячыцелі, дзіцячыя інтэрнатныя ўстановы, установы прафесіянальна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай, вышэйшай адукацыі, камісіі па справах непаўналетніх за выдачу паўторных пасведчанняў аб нараджэнні дзяцей-сірот або дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, аб смерці бацькаў дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў.
15. Вызваляюцца ад дзяржаўнай пошліны плацельшчыкі за паўторнае ўчыненне юрыдычна значных дзеянняў, якія з'яўляюцца аб'ектамі абкладання дзяржаўнай пошлінай, у сувязі з дапушчанымі пры іх учыненні памылкамі (у тым ліку недакладнасцямі ў выдадзеных (аформленых, перааформленых, пасведчаных, абмененых) дакументах (іх дублікатах) або непаўнатой звестак у іх) у выніку дзеянняў органа, які бярэ дзяржаўную пошліну.

Артыкул 286. Стаўкі дзяржаўнай пошліны
1. Стаўкі дзяржаўнай пошліны ставяцца ў памерах згодна дадаткам 13–22.

Артыкул 287. Тэрміны і парадак выплаты дзяржаўнай пошліны
1. Дзяржаўная пошліна выплачваецца, калі іншае не вызначана пунктам 2 сапраўднага артыкула:
1.1. пры звароце за ўчыненнем юрыдычна значных дзеянняў – да падачы заявы, скаргі, хадайніцтва і (або) іншых дакументаў на ўчыненне такіх дзеянняў;
1.2. пры звароце за ўчыненнем юрыдычна значных дзеянняў, якія ў адпаведнасці з заканадаўствам з'яўляюцца адміністрацыйнымі працэдурамі, – да звароту за ажыццяўленнем адпаведнай адміністрацыйнай працэдуры;
1.3. пры звароце за выдачай дакументаў (іх копій, дублікатаў) – да выдачы дакументаў (іх копій, дублікатаў).
2. Дзяржаўная пошліна выплачваецца:
2.2. за рэгістрацыю перамены прозвішча, уласнага імені, імені па бацьку (калі гэтакае маецца), за выдачу пасведчанняў у сувязі са змяненнем, дапаўненнем, выпраўленнем і аднаўленнем запісаў актаў грамадзянскага стану, а таксама за выдачу паўторных пасведчанняў аб рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану – пры выдачы адпаведных пасведчанняў;
3. Дзяржаўная пошліна выплачваецца па стаўцы і (або) зыходзячы з памеру базавай велічыні, устаноўленых на дзень звароту за ўчыненнем юрыдычна значных дзеянняў у органы, якія бяруць дзяржаўную пошліну, калі іншае не вызначана пунктамі 4 і 7 сапраўднага артыкула.
У выпадку змянення стаўкі дзяржаўнай пошліны і (або) памеру базавай велічыні падчас учынення юрыдычна значнага дзеяння даплата дзяржаўнай пошліны не праводзіцца.
Калі дзяржаўная пошліна за ўчыненне юрыдычна значных дзеянняў аплачана менш устаноўленага памеру, праводзіцца даплата па стаўцы і (або) зыходзячы з памеру базавай велічыні, устаноўленых на дзень звароту, а ў выпадку, прадугледжаным часткай першай пункта 7 сапраўднага артыкула, – на дзень даплаты дзяржаўнай пошліны да ўстаноўленага памеру.
6. Факт выплаты дзяржаўнай пошліны шляхам унясення наяўных грашовых сродкаў пацвярджаецца квітанцыяй банка, арганізацыі сувязі Міністэрства сувязі і інфарматызацыі, мясцовага выканаўчага і распарадчага органа. 
Факт выплаты дзяржаўнай пошліны пры дапамозе сістэмы АРІП пацвярджаецца наяўнасцю ў сістэме АРІП інфармацыі, якая пацвярджае залічэнне дзяржаўнай пошліны. Плацельшчык абавязаны пры звароце ў орган, які бярэ дзяржаўную пошліну, паведаміць уліковы нумар аперацыі (транзакцыі) у сістэме АРІП.

Артыкул 292. Асаблівасці звароту або заліку дзяржаўнай пошліны
2. Зварот або залік плацельшчыку поўнасцю заплачанай сумы дзяржаўнай пошліны праводзяцца, калі:
2.1. дзяржаўная пошліна не павінна была выплачвацца;
2.2. плацельшчык, які заплаціў дзяржаўную пошліну, адмаўляецца ад учынення юрыдычна значнага дзеяння да яго ўчынення або да звароту ў адпаведны орган, які бярэ дзяржаўную пошліну;
2.3. плацельшчыку адмоўлена ва ўчыненні юрыдычна значнага дзеяння, якое з'яўляецца аб'ектам абкладання дзяржаўнай пошлінай;
3. Плацельшчыку праводзяцца зварот або залік часткова заплачанай сумы дзяржаўнай пошліны, калі:
3.1. дзяржаўная пошліна аплачана ў большым памеры;
6. Зварот або залік дзяржаўнай пошліны праводзяцца на падставе заявы плацельшчыка.


Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь                                  А.ЛукашэнкаПАДАТКОВЫ КОДЭКС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
(АСАБЛІВАЯ ЧАСТКА) 
29 СНЕЖНЯ 2009 Г. № 71-З
(ВЫТРЫМКА)
Дадатак 20
да Падатковага кодэкса
Рэспублікі Беларусь  


Стаўкі дзяржаўнай пошліны за здзяйсненне дзеянняў, звязаных з рэгістрацыяй актаў грамадзянскага стану
Найменне дакументаў і дзеянняў, за якія збіраецца 
дзяржаўная пошліна
 Стаўкі дзяржаўнай пошліны 
 1. Рэгістрацыя заключэння шлюбу, уключаючы выдачу пасведчання 1  базавая велічыня
 2. Рэгістрацыя скасавання шлюбу па рашэннях судоў, якія ўступілі ў законную сілу да 1 верасня 1999 года, уключаючы выдачу пасведчання, за выключэннем выпадкаў, калі рашэннем суда асоба вызвалена ад выплаты дзяржаўнай пошліны 2 базавыя велічыні
 21. Рэгістрацыя скасавання шлюбу па ўзаемнай згодзе мужа і жонкі, якія не маюць агульных непаўналетніх дзяцей і спрэчкі аб маёмасці (у адпаведнасці з артыкулам 351 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і), уключаючы выдачу пасведчання 4 базавыя велічыні
 3. Рэгістрацыя перамены прозвішча, уласнага імені і імені па бацьку, уключаючы выдачу пасведчання 2 базавыя велічыні
 4.Выдача пасведчання ў сувязі з унясеннем змяненняў, дапаўненняў, выпраўленняў у запісы актаў грамадзянскага стану, аднаўленнем запісаў актаў грамадзянскага стану 1 базавая велічыня
 5.Выдача паўторных пасведчанняў аб рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану 1 базавая
велічыня
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь                                                                                                    А.Лукашэнка